Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

19 oktober 2016 De exploitant van een website kan er een gerechtvaardigd belang bij hebben bepaalde persoonsgegevens van de bezoekers te bewaren om zich te beschermen tegen cyberaanvallen. Het dynamische IP-adres van een bezoeker is zo’n persoonsgegeven wanneer daarmee de identiteit van de bezoeker kan worden achterhaald via zijn internetprovider. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van het Duitse Bundesgerichtshof.

19 oktober 2016 De in Duitsland vastgestelde uniforme prijzen voor medicijnen op recept zijn in strijd met het vrij verkeer van goederen binnen de EU. De Duitse parkinsonvereniging mag zijn leden daarom attent maken op het bestellen van goedkopere medicijnen bij een Nederlandse postorderapotheek. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van een Duitse rechter.

Kalender

27 okt 16

Studiemiddag Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 27 oktober a.s. organiseert de Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid een studiemiddag over de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4 nov 16

Bijeenkomst Landelijk Staatssteunnetwerk

Het thema dit jaar is ‘het Nederlands staatssteunrecht’. Deze bijeenkomst gaat op een informele en interactieve manier in op onder meer de Wet markt en overheid, actuele nationale rechtspraak en staatssteun bij de decentralisaties. Keynotespreker is Maarten Camps, secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken.

11 nov 16

NVER-vergadering: Brexit

De najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht zal in het teken staan van de BREXIT: de juridische, economische en politieke perspectieven op een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (meer info).

18 nov 16

Recht en bestuur in een EU in crisis

The Netherlands Institute for Law and Governance (NILG) will hold its 8th annual conference on the topic 'Law and Governance in a Crisis Ridden European Union' organized by the Groningen Centre for Law and Governance. The conference will be held at the West-Indisch Huis in Amsterdam (meer info).