Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER
  • Nederland voorzitter Raad van de EU 2016

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Nederland voorzitter Raad van de EU

2016

Van 1 januari 2016 tot 1 juli 2016 bekleedt Nederland het Voorzitterschap van de Raad van de EU. Dat betekent dat van bijna alle Raadsformaties een Nederlandse bewindspersoon voorzitter is. Ook in het voorbereidende traject (Raadswerkgroepen, Coreper) zit meestal een Nederlander in de voorzitterschapsstoel. Aan welke regels zijn zij gebonden?

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

28 januari 2016 De Commissie heeft voorstellen gepresenteerd om de belastingwetgeving voor ondernemingen in alle 28 EU-landen op elkaar af te stemmen. Het pakket beoogt volgens de Commissie een effectieve belastingheffing in de EU te garanderen, de fiscale transparantie te vergroten en een gelijk speelveld tot stand te brengen.

27 januari 2016 De overlevering van een persoon die in Italië bij verstek tot dertig jaar werd veroordeeld, mag alleen plaatsvinden als vaststaat dat zijn zaak volledig opnieuw zal worden behandeld. Dat is volgens het Duitse Grondwettelijke Hof een voorwaarde die deel uitmaakt van de Duitse constitutionele identiteit die wordt erkend door het EU-Verdrag.

Kalender

9 feb 16

Cursus Europees recht op internet

Regelmatig organiseert het ECER de populaire cursus ‘Europees recht op internet: wegwijs met het ECER’. In deze interactieve cursus leren de deelnemers snel informatie over Europees recht te vinden met behulp van de vele informatiebronnen op internet. De volgende cursus wordt gegeven in op 9 februari 2016. Ambtenaren van de ministeries hebben voorrang. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar djz-ecer@minbuza.nl.