Expertisecentrum Europees Recht

Uitgelicht

Nieuwe hofzaken

Inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

Handvest van de Grondrechten

Inclusief toelichting

Inclusief toelichting

19 augustus 2014 Besluiten van de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement kunnen geen voorwerp van rechterlijk toezicht vormen. Dit geldt voor ieder besluit dat een verzoekschrift niet-ontvankelijk verklaart. Met dit advies aan het EU-Hof gaat Advocaat-Generaal Jääskinen in tegen eerdere rechtspraak van het Gerecht.

8 augustus 2014 Inbreukprocedures zouden voor de nationale rechters moeten worden gevoerd. De hoogste nationale rechters zouden een gele kaart moeten kunnen geven aan het EU-Hof voor uitspraken over de EU-grondrechten. En door vast te houden aan het Frans als voertaal lijken de Hof-uitspraken niet op elegante en perfecte Rijnlandse kastelen maar op de Lego-variant daarvan. Dat zijn enkele observaties van Hugo Brady van het Centre for European Reform in een bijzonder leesbare publicatie over het EU-Hof.