Expertisecentrum Europees Recht

Uitgelicht

Nieuwe hofzaken

Inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

Handvest van de Grondrechten

Inclusief toelichting

Inclusief toelichting

29 augustus 2014 De nieuwe EU-interne regeling voor de aanpak van geschillen in het kader van investeringsovereenkomsten van de EU met haar handelspartners is in het EU-Publicatieblad verschenen. Deze verordening regelt de procesvertegenwoordiging en de financiële verantwoordelijkheid van de EU en de lidstaten bij toekomstige arbitragegeschillen tussen investeerders en staten.

19 augustus 2014 Besluiten van de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement kunnen geen voorwerp van rechterlijk toezicht vormen. Dit geldt voor ieder besluit dat een verzoekschrift niet-ontvankelijk verklaart. Met dit advies aan het EU-Hof gaat Advocaat-Generaal Jääskinen in tegen eerdere rechtspraak van het Gerecht.