Expertisecentrum Europees Recht

Uitgelicht

Nieuwe hofzaken

Inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

Handvest van de Grondrechten

Inclusief toelichting

Inclusief toelichting

30 juli 2014 De Bankenunie wordt steeds meer werkelijkheid. Vandaag verschijnt in het Publicatieblad de verordening die een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme in het leven roept. In een honderdtal artikelen worden regels gegeven om desnoods binnen een weekend een omvallende bank te redden of gecontroleerd af te wikkelen. Het Duitse Constitutionele Hof moet zich binnenkort buigen over de verenigbaarheid van het bankentoezicht met de EU-verdragen.

21 juli 2014 Vreemdelingen mogen niet worden ondergebracht in gevangenissen in afwachting van hun uitzetting. De lidstaten moeten zorgen voor speciale inrichtingen voor bewaring van vreemdelingen in de zin van de Terugkeerrichtlijn. Dat heeft het EU-Hof bepaald in twee Duitse zaken.