Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

25 november 2015 Als een EU-verordening wordt gewijzigd door een nieuwe verordening over een ander onderwerp, kunnen de regels van de nieuwe verordening van toepassing zijn geworden op de wijziging. Dit geldt zelfs wanneer de nieuwe verordening bepaalt dat de regels van de oude verordening van toepassing zijn op de wijziging.

5 november 2015 Werkgevers die tot 2014 zonder vergunning Bulgaarse werknemers hebben tewerkgesteld hebben daarvoor terecht een boete gekregen. Dat Japanse werknemers geen werkvergunning nodig hebben is niet relevant. Dat heeft de Raad van State geoordeeld in beroepen van werkgevers tegen de opgelegde boete.

Kalender

26 nov 15

30 nov 15

Aanbesteden in een nieuw jasje: ECER-seminar wetsvoorstel implementatie nieuwe EU-aanbestedingsrichtlijnen

Het ECER organiseert op maandag 30 november van 15.00-17.00 een seminar over het wetsvoorstel implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen uit 2014.

7 dec 15

ECER-infobijeenkomst Nederlands EU-voorzitterschap 2016: Externe betrekkingen van de EU

Met het oog op het Nederlands EU-voorzitterschap 2016 organiseert het ECER een reeks juridische verdiepingsbijeenkomsten over EU-institutionalia. Op maandag 7 december vindt de laatste bijeenkomst plaats: “Externe betrekkingen van de EU”. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan vanaf nu.