Expertisecentrum Europees Recht

Uitgelicht

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

27 januari 2015 Er is voldoende steun van de lidstaten voor het voorstel van het EU-Hof om te komen tot een geleidelijke verdubbeling van het aantal rechters van het Gerecht van de EU. Dat blijkt uit een brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Het EU-Hof had het plan voorgelegd aan de Raad als oplossing voor de politieke impasse bij de benoeming van rechters. Het plan van het EU-Hof, dat dient ter vermindering van de achterstanden bij het EU-Gerecht, kan nu worden omgezet in wetgevende maatregelen.

22 januari 2015 Milieuorganisaties hebben geen recht om herziening te verzoeken van besluiten van de Commissie over luchtkwaliteitsnormen en pesticiden omdat deze besluiten van algemene strekking zijn. Deze beperking in de Aarhus-verordening kan niet worden getoetst aan de corresponderende regeling in het Aarhus-verdrag, omdat deze laatste regeling geen rechtstreekse werking heeft. Dat heeft het EU-Hof bepaald.