Expertisecentrum Europees Recht

Uitgelicht

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

27 november 2014 Bekijk een video met uitleg over de Europese Commissie 2014-2019 onder leiding van Jean-Claude Juncker, incl. een uitgebreid overzicht van alle vice-voorzitters en commissarissen.

26 november 2014 Een verdrag over het uitwisselen van passagiersgegevens tussen de EU en Canada, wordt door het Europees Parlement verwezen naar het EU-Hof. Het Hof moet nu gaan bepalen of het verdrag in overeenstemming is met de EU-verdragen en het EU-Handvest van Grondrechten.

Kalender

9 Dec 14

Europees burgerschap en constitutionalisering van de EU

“European citizenship and the constitutionalisation of the European Union” is de titel van het recente proefschrift van Hanneke van Eijken (UU) dat zij zal toelichten tijdens een lunchbijeenkomst op dinsdag 9 december. Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van het Expertisecentrum Europees Recht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Juridisch Forum van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan vanaf nu.