Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Nederland voorzitter Raad van de EU 2016
  • Over het ECER ECER

Nederland voorzitter Raad van de EU

2016

Van 1 januari 2016 tot 1 juli 2016 bekleedt Nederland het Voorzitterschap van de Raad van de EU. Dat betekent dat van bijna alle Raadsformaties een Nederlandse bewindspersoon voorzitter is. Ook in het voorbereidende traject (Raadswerkgroepen, Coreper) zit meestal een Nederlander in de voorzitterschapsstoel. Aan welke regels zijn zij gebonden?

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

31 augustus 2015 De EU- en VN-sancties tegen Iran zullen worden afgebouwd als gevolg van het akkoord over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord voorziet in een eenvoudig mechanisme (snapback) voor het herstel van de VN-sancties als Iran de afspraken niet nakomt. Mede op aandringen van Nederland zal ook voor de autonome EU-sancties een snapback mechanisme worden geïntroduceerd. Dat schrijft de minister van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

26 augustus 2015 Denemarken zal in december 2015 een referendum houden over de invoering van een keuzesysteem ter vervanging van de automatische Deense uitzondering (opt-out) op het gebied van EU Justitie en Binnenlandse Zaken. Onder dit keuzesysteem (opt-in) zal Denemarken kunnen kiezen met welke EU-wetgeving het mee wil doen.

Kalender

14 sep 15

ECER-infobijeenkomst EU-voorzitterschap 2016: Agendasetting en stemprocedures in Raad en Coreper

Met het oog op het Nederlands EU-voorzitterschap 2016 organiseert het ECER een reeks juridische verdiepingsbijeenkomsten over EU-institutionalia. Op maandag 14 september vindt de derde bijeenkomst plaats: "Agendasetting en stemprocedures in Raad en Coreper". Aanmelden voor deze bijeenkomst kan vanaf nu.

18 sep 15

Lezing Frans Timmermans "The last chance Commission" - Instituut Clingendael en Universiteit Leiden

Op vrijdag 18 september 2015 geeft Frans Timmermans, eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie, een lezing in het Auditorium te Den Haag.

22 sep 15

ECER-infobijeenkomst EU-voorzitterschap 2016: Samenwerking Raad en Europees Parlement

Met het oog op het Nederlands EU-voorzitterschap 2016 organiseert het ECER een reeks juridische verdiepingsbijeenkomsten over EU-institutionalia. Op dinsdag 22 september vindt de vierde bijeenkomst plaats: “Samenwerking Raad en Europees Parlement”. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan vanaf nu.

29 sep 15

Lezing H.E. Ilze Rūse – “The experience of the Latvian Presidency of the EU Council in the field of external relations”

Op dinsdag 29 september 2015 zal H.E. Ilze Rūse, de Letse ambassadeur in Nederland, een lezing geven in het T.M.C. Asser Instituut.