Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER
  • Nederland voorzitter Raad van de EU 2016

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Nederland voorzitter Raad van de EU

2016

Van 1 januari 2016 tot 1 juli 2016 bekleedt Nederland het Voorzitterschap van de Raad van de EU. Dat betekent dat van bijna alle Raadsformaties een Nederlandse bewindspersoon voorzitter is. Ook in het voorbereidende traject (Raadswerkgroepen, Coreper) zit meestal een Nederlander in de voorzitterschapsstoel. Aan welke regels zijn zij gebonden?

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

19 mei 2016 Het verbod van leeftijdsdiscriminatie, zoals vormgegeven in een EU-Richtlijn, geldt ook bij de toekenning van een ontslagvergoeding door particuliere werkgevers. De nationale rechter kan zich niet beroepen op zijn vaste rechtspraak als die in strijd is met het EU-recht. Dit heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van het Deens Hooggerechtshof.

19 mei 2016 Een Est kan zich niet beroepen op het uitleveringsverdrag tussen Letland en Rusland, op grond waarvan Letten niet worden uitgeleverd maar in Letland zelf worden vervolgd. De Est zou namelijk niet kunnen worden vervolgd in Letland. Dat adviseert advocaat-generaal Bot het EU-Hof op vragen van het Letse Hooggerechtshof.

Kalender

9 jun 16

ECER seminar Interinstitutioneel Akkoord Beter Wetgeven

Op donderdag 9 juni organiseert het ECER van 15:00 – 17:00 uur een seminar over het Interinstitutioneel Akkoord Beter Wetgeven. Het Akkoord bevat precieze afspraken over de samenwerking tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Het Akkoord heeft grote praktische gevolgen voor iedereen die betrokken is bij het EU-wetgevingsproces in Brussel en Den Haag. Aanmelden is nog mogelijk.

7 jul 16 8 jul 16