Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER
  • Nederland voorzitter Raad van de EU 2016

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Nederland voorzitter Raad van de EU

2016

Nederland voorzitter Raad van de Europese Unie in eerste helft 2016. Informatie volgt.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

22 april 2015 De Commissie stelt voor het besluitvormingsproces voor de toelating van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) zo te wijzigen dat de lidstaten meer vrijheid hebben om het gebruik van in de EU toegelaten ggo’s in levensmiddelen of diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden.

19 april 2015 De Raad mag op basis van oude kaderbesluiten van vóór het Verdrag van Lissabon uitvoeringsmaatregelen blijven vaststellen. Hoewel de oude “derde pijler” van het EU-verdrag is ingetrokken door het Verdrag van Lissabon, moet hij wel de procedures van toen volgen, inclusief de toen verplichte raadpleging van het EP. Dat heeft het EU-Hof bepaald op verzoek van het EP.

Kalender

28 Apr 15

Seminar: De directe werking van de grondrechten van de Europese Unie

“De directe werking van de grondrechten van de Europese Unie” is de titel van het proefschrift van Mirjam de Mol (UM) dat zij zal toelichten tijdens een bijeenkomst op dinsdag 28 april. Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van het Expertisecentrum Europees Recht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Juridisch Forum van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan vanaf nu.