Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

23 september 2015 De Europese Commissie heeft 40 inbreukzaken geopend tegen negentien lidstaten die geen volledige uitvoering geven aan de EU-wetgeving van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Tegen Nederland is geen inbreukzaak geopend.

23 september 2015 Niet Eurostat maar de lidstaten moeten worden betrokken bij de vaststelling van maatregelen voor de berekening van indexcijfers. Dat heeft het EU-Gerecht bepaald in het beroep van Nederland tegen de vaststelling door Eurostat van EU-richtsnoeren en een handboek.