Expertisecentrum Europees Recht

Uitgelicht

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

18 december 2014 Tot verrassing van 24 lidstaten, de Raad, de Commissie en het Europees Parlement heeft het EU-Hof bezwaren tegen een aantal afspraken over de toetreding van de EU tot het EVRM. De Commissie moet nu terug naar de onderhandelingstafel. Het ECER organiseert over deze ontwikkeling een seminar op 20 januari a.s. Meer hierover in de Kalender.

17 december 2014 Het Commissie-werkprogramma voor 2015 biedt een overzicht van de acties die de Commissie de komende twaalf maanden wil ondernemen. Zij beogen het verschil te maken inzake banen, groei en investeringen en moeten de burger tastbare voordelen opleveren. Het is een agenda voor verandering, aldus de Commissie.

Kalender

20 Jan 15

ECER-seminar 20 januari: Advies EU-Hof over toetreding EU tot EVRM

Op dinsdagmiddag 20 januari 2015 organiseert het ECER een bijeenkomst over het advies van het EU-Hof over de toetreding van de EU tot het EVRM. Dat advies wordt deze maand verwacht en zal naar verwachting fundamentele beschouwingen bevatten over de arrangementen voor het toezicht op de naleving van het EVRM door de EU. U kunt zich nu al aanmelden.