Expertisecentrum Europees Recht

Uitgelicht

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

27 maart 2015 EU-burgers die naar een lidstaat gaan om werk te zoeken, mogen daar worden uitgesloten van bijstandsachtige uitkeringen. Maar wanneer een EU-burger daar eerder heeft gewerkt, mogen dergelijke uitkeringen hem niet automatisch, zonder individueel onderzoek worden geweigerd. Dat adviseert advocaat-generaal Wathelet het EU-Hof in een Duitse zaak.

16 maart 2015 “Better Regulation in the EU Revisited, Benefiting Business and Citizens”. Onder deze titel organiseert het 50-jarige T.M.C. Asserinstituut op 23 april a.s. een symposium. Aan de orde komen de betekenis voor de interinstitutionele betrekkingen, de verbetering van de kwaliteit van de regelgeving, de relatie met de nationale wetgeving en de rol van de stakeholders. Deelname is kosteloos. Er zijn nog plaatsen.

Kalender

13 Apr 15

ECER-infobijeenkomsten Nederlands EU-voorzitterschap 2016: Rol, rechten en plichten van het EU-Voorzitterschap

Het ECER organiseert dit jaar een reeks juridische verdiepingsbijeenkomsten over EU-institutionalia in het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap 2016. Op maandag 13 april gaan we van start met de eerste bijeenkomst: “Rol, rechten en plichten van het EU-voorzitterschap”. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan vanaf nu.

23 Apr 15

Asser-symposium Betere regelgeving

“Better Regulation in the EU Revisited, Benefiting Business and Citizens”. Onder deze titel organiseert het 50-jarige T.M.C. Asserinstituut op 23 april a.s. een symposium. Aan de orde komen de betekenis voor de interinstitutionele betrekkingen, de verbetering van de kwaliteit van de regelgeving, de relatie met de nationale wetgeving en de rol van de stakeholders. Deelname is kosteloos. Er zijn nog plaatsen.

28 Apr 15

Seminar: De directe werking van de grondrechten van de Europese Unie

“De directe werking van de grondrechten van de Europese Unie” is de titel van het proefschrift van Mirjam de Mol (UM) dat zij zal toelichten tijdens een bijeenkomst op dinsdag 28 april. Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van het Expertisecentrum Europees Recht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Juridisch Forum van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan vanaf nu.