Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER
  • Nederland voorzitter Raad van de EU 2016

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Nederland voorzitter Raad van de EU

2016

Van 1 januari 2016 tot 1 juli 2016 bekleedt Nederland het Voorzitterschap van de Raad van de EU. Dat betekent dat van bijna alle Raadsformaties een Nederlandse bewindspersoon voorzitter is. Ook in het voorbereidende traject (Raadswerkgroepen, Coreper) zit meestal een Nederlander in de voorzitterschapsstoel. Aan welke regels zijn zij gebonden?

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

29 juni 2016 De uitslag van het Britse referendum zal een speciale procedure in gang zetten die in het verdrag van Lissabon is vastgelegd. De 27 leiders van de overige lldstaten hebben inmiddels de contouren van het komende proces geschetst. Het ECER zet de belangrijkste punten op een rij.

24 juni 2016 De Raad heeft achttien lidstaten toestemming gegeven om samen nieuwe regels vast te stellen voor grensoverschrijdende vermogenskwesties van echtparen en geregistreerde partners. Dankzij een voortvarende voorbereiding van het Nederlandse Voorzitterschap hebben zij meteen overeenstemming bereikt over de inhoud van twee verordeningen. Ook het EP heeft daarmee ingestemd, zodat de nieuwe regels snel in werking kunnen treden.

Kalender

4 jul 16

ECER seminar migratie

Op maandag 4 juli van 15:00 - 17:00 uur organiseert het ECER een seminar over recente ontwikkelingen op het gebied van migratie: de verklaring van de EU en Turkije over de instroom van migranten vanuit Turkije, de onderhandelingen over de invoering van een Europese grens- en kustwacht en de voorgestelde hervormingen van het Dublin-asielstelsel.

7 jul 16 8 jul 16