Expertisecentrum Europees Recht

Uitgelicht

Nieuwe hofzaken

Inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

Handvest van de Grondrechten

Inclusief toelichting

Inclusief toelichting

18 september 2014 Een verplichte tewerkstellingsvergunning voor werknemers uit derde landen in dienst van een uitzendbureau uit een andere EU-lidstaat is in strijd met het Unierecht over het vrij verkeer van diensten. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van de Raad van State.

17 september 2014 Sanctiemaatregelen van de EU moeten ook op Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden toegepast. Dat staat in een voorstel voor een nieuwe Rijkssanctiewet. Het gaat om sancties tegen personen zoals bevriezing van tegoeden en reis- en visumrestricties, en sancties tegen landen, zoals handelsbeperkingen. Het kopiëren van EU-wetgeving naar deze landen is mogelijk, aldus de Raad van State.