Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

16 augustus 2016 Burgers kunnen binnenkort gemakkelijker officiële verklaringen van de burgerlijke stand overleggen in een andere EU-lidstaat zonder deze eerst te laten legaliseren. De EU-landen zullen daarover snel en veilig grensoverschrijdend informatie kunnen uitwisselen. Dat volgt uit een nieuwe EU-verordening waarop burgers vanaf 2019 een beroep kunnen doen naast het Haagse Apostilleverdrag.

3 augustus 2016 Het VK heeft nog niet officieel laten weten dat het uit de EU wil vertrekken. Toch heeft de Raad het EU-voorzitterschap van het VK in de tweede helft van 2017 al vergeven aan Estland. De daarop volgende voorzitterschappen worden ook een half jaar vervroegd. Dat blijkt uit een besluit van de Raad.

Kalender

15 sep 16

AvO: Brexit - en wat nu?

De Academie voor Overheidsjuristen organiseert een discussiebijeenkomst o.l.v. Armin Cuyvers ter voorbereiding op de onderhandelingen met het VK. Aan de orde komen het algemene juridische kader voor, tijdens en na de onderhandelingen, de procedures en instituties en andere thema’s, zoals het mededingings- en steunkader of over de vrijheid van personen en diensten.

22 sep 16

Actuele jurisprudentie van het Hof van Justitie EU

Behalve aan ontwikkelingen in en rond rechtspraak, zowel institutioneel als formeelrechtelijk, wordt aandacht besteed aan relevante ontwikkelingen in en rond het Europese materiële recht van het afgelopen jaar. Sprekers: mr. R.J.M. (Ronald) van den Tweel,mr.dr. M. (Mielle) Bulterman, mr.drs. C.A.H.M. (Caroline) ten Dam