Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER
  • Nederland voorzitter Raad van de EU 2016

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Nederland voorzitter Raad van de EU

2016

Van 1 januari 2016 tot 1 juli 2016 bekleedt Nederland het Voorzitterschap van de Raad van de EU. Dat betekent dat van bijna alle Raadsformaties een Nederlandse bewindspersoon voorzitter is. Ook in het voorbereidende traject (Raadswerkgroepen, Coreper) zit meestal een Nederlander in de voorzitterschapsstoel. Aan welke regels zijn zij gebonden?

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

28 april 2016 Het EU-Hof heeft het besluit van de Europese Commissie over de maximale jaarlijkse hoeveelheid kosteloze broeikasgasemissierechten ongeldig verklaard. Maar de gevolgen van het ongeldige besluit blijven voor alle partijen in stand totdat de Commissie een nieuw besluit heeft genomen. Dat blijkt uit het antwoord van het EU-Hof op vragen van de Raad van State.

28 april 2016 De rechters in Luxemburg geven in een aantal recente uitspraken verduidelijking over de mogelijkheid voor de Commissie om uitvoeringsregels of gedelegeerde regels vast te stellen. Een informatief overzicht van deze rechtspraak, opgesteld voor een vergadering over comitologie in Brussel, is nu ook beschikbaar via de ECER-website.