Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

21 november 2016 Het jaarlijkse werkprogramma van de Commisie Juncker, getiteld ‘Een Europa dat ons beschermt, sterkter maakt en verdedigt’ weerspiegelt duidelijk de inzet van de Commissie Juncker om te komen tot een scherpere focus van de EU. Dit blijkt uit de appreciatie die het kabinet naar het parlement heeft gestuurd.

18 november 2016 Niet kan worden aanvaard dat de EU-pilotprocedure een nieuwe categorie van documenten vormt waarvoor een algemeen vermoeden tegen openbaarmaking dient te gelden. Dit heeft A-G Sharpston geadviseerd aan het Hof van Justitie.