Expertisecentrum Europees Recht

Uitgelicht

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

31 oktober 2014 De Commissie gaat advies vragen aan het EU-Hof over de bevoegdheid van de EU om een handelsverdrag met Singapore te ondertekenen en te sluiten. Het advies kan ook betekenis hebben voor vergelijkbare verdragen, zoals Canada (CETA) en de VS (TTIP). Het advies van het EU-Hof wordt over een jaar verwacht.

27 oktober 2014 Bewijs in douanezaken op basis van een vertrouwelijk rapport, waarvan noch de belanghebbende noch de nationale rechter alle details mogen inzien, druist volgens het EU-Hof niet in tegen het recht op een eerlijk proces in het Handvest Grondrehten. De nationale rechter moet de relevantie van een dergelijk bewijsmiddel wegen, inclusief tegenbewijs van de belanghebbende, en een effectieve rechtsgang garanderen.

Kalender

6 Nov 14

ECER-seminar: Extern optreden van de EU en internationaal recht

Op donderdag 6 november organiseert het ECER een seminar over de internationaalrechtelijke kaders van het extern optreden van de EU. Hierover heeft de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) onlangs een advies uitgebracht. Aan de orde komen onder meer de internationaalrechtelijke kwalificatie van de EU, de volkenrechtelijke implicaties van de bevoegdheidsverdeling binnen de EU en vertegenwoordiging en woordvoering in internationale organisaties. U kunt zich nu aanmelden.