Expertisecentrum Europees Recht

Uitgelicht

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

22 oktober 2014 Het Europees Parlement heeft zijn goedkeuring gegeven aan de benoeming van de gekozen voorzitter Juncker en het voltallige college van voorgedragen kandidaten. De nieuwe Europese Commissie zal op 1 november 2014 aantreden. Volgens voorzitter Juncker is het tijd voor Europese actie.

22 oktober 2014 Het beroep van de Commissie tegen Nederland omdat Nederland de richtlijn voor de bescherming van werkneemsters die terugkeren van hun bevallingsverlof niet zou hebben uitgevoerd, is niet ontvankelijk. Volgens Nederland is de richtlijn wel uitgevoerd. De Commissie had daarom moeten aantonen waarom de Nederlandse wetgeving in strijd zou zijn met de richtlijn. Dat heeft het EU-Hof bepaald.

Kalender

6 Nov 14

ECER-seminar: Extern optreden van de EU en internationaal recht

Op donderdag 6 november organiseert het ECER een seminar over de internationaalrechtelijke kaders van het extern optreden van de EU. Hierover heeft de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) onlangs een advies uitgebracht. Aan de orde komen onder meer de internationaalrechtelijke kwalificatie van de EU, de volkenrechtelijke implicaties van de bevoegdheidsverdeling binnen de EU en vertegenwoordiging en woordvoering in internationale organisaties. U kunt zich nu aanmelden.