Expertisecentrum Europees Recht

Uitgelicht

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

27 februari 2015 Nederland bekleedt in de eerste helft van 2016 voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Ter voorbereiding hierop zal Instituut Clingendael een voorzitterschapscursus organiseren voor Haagse ambtenaren die betrokken zijn bij het Brusselse onderhandelings- en besluitvormingsproces. U ontvangt daarover nog nader bericht. Daarnaast is het ECER van plan juridische verdiepingsbijeenkomsten te organiseren over EU-institutionalia. Maar, zoals u van ons gewend bent: met een praktische bril.

25 februari 2015 Een democratische en concurrerende Unie die werkt voor alle burgers. Dat is de titel van het overzicht van beleidsvoornemens en de visie van het kabinet op de uitdagingen van de EU in het jaar voorafgaand aan het EU-voorzitterschap en hoe deze in de ogen van het kabinet het best op Europees niveau kunnen worden aangepakt.