Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER
  • Nederland voorzitter Raad van de EU 2016

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Nederland voorzitter Raad van de EU

2016

Nederland voorzitter Raad van de Europese Unie in eerste helft 2016.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

28 mei 2015 In 2014 heeft de Nederlandse regering in 66 procedures haar visie op de uitleg en toepassing van het EU-recht aan de EU-rechters voorgelegd. Het oordeel van de Europese rechter komt in een ruime meerderheid van deze zaken overeen met het Nederlandse standpunt. Dat blijkt uit het jaarbericht 2014 van de Nederlandse procesvertegenwoordiging bij het EU-Hof en het EU-Gerecht.

21 mei 2015 Meer openheid in de besluitvorming, betere en voortdurende effectbeoordeling tijdens het hele wetgevingsproces, en een permanent platform voor verlichting van de regelgevingsdruk en administratieve lasten. Dat zijn enkele kernpunten uit het pakket Betere Regelgeving dat de Commissie heeft gepresenteerd. Een interinstitutioneel akkoord tussen Commissie, Parlement en de Raad moet deze doelstellingen schragen.

Kalender

28 Mei 15

ECER-bijeenkomst Betere EU-regelgeving

Een nieuw akkoord tussen de Raad, het EP en de Commissie moet leiden tot verbetering van de EU-regelgeving. Daarvoor heeft de Commissie een uitgebreid pakket maatregelen gepresenteerd. Over deze voor alle departementen interessante ontwikkeling organiseert het ECER een eerste gedachtewisseling.