Expertisecentrum Europees Recht

Voorlooppagina's

1 t/m 10 van 200

1 Jaarverslag 2016

Dit is het elfde jaarbericht van de procesvertegenwoordiging van de Nederlandse regering bij het EU-Hof in Luxemburg. Dit jaarbericht is ingedeeld in twee hoofdstukken. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de werkzaamheden van de Nederlandse procesvertegenwoordiging in Luxemburg. Hoofdstuk 2 bevat de samenvattingen van alle uitspraken uit 2016 in zaken waaraan Nederland heeft deelgenomen. Zoals ieder jaar bestrijken deze arresten een breed scala aan onderwerpen, zoals asiel en migratie, burgerschap, douane, fiscaal recht, het Handvest grondrechten, sociaal recht en de fundamentele vrijheden.