Expertisecentrum Europees Recht

Uitbreiding EU

Uitbreiding van de Europese Unie

• Beschrijving van het proces van toetreding van een nieuwe lidstaat

Lopend uitbreidingsproces (Strategie voor de uitbreiding, Pretoetredingsinstrumenten,

• Kandidaat-lidstaten ( Servië, Albanië, Montenegro, Turkije, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Turks-Cypriotische Gemeenschap, IJsland). Bosnië en Herzegovina en Kosovo hebben de status van mogelijke kandidaat-lidstaat.

Stabilisatie en associatieproces: Westelijke Balkanlanden (Algemene bepalingen, Uitzonderlijke handelsmaatregelen, Europese partnerschappen, Stabilisatie en associatieovereenkomsten, Financiële instrumenten)

Kabinetsbrieven aan de Tweede Kamer

• Verslagen van de Raad Buitenlandse Zaken

Website van de Raad

Website van de Commissie