Expertisecentrum Europees Recht

Nieuwsbrief EU-Hof

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.

Nieuwsbrief voor de week van

Maandag 18 september 2017

Hoorzitting in zaak C-426/16 Liga van Moskee├źn en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a. (BE)

(onverdoofd slachten - Offerfeest)

 

De Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg Brussel vraagt het Hof of de EU-regels inzake het verbod op onverdoofd slachten van dieren buiten de erkende slachthuizen (verordening 1099/2009) in strijd zijn met de vrijheid van godsdienst?

 

Woensdag 20 september 2017

Hoorzitting in zaak C-551/16 Klein Schiphorst (NL)

(export werkloosheidsvergoeding)

 

Het College van beroep voor het bedrijfsleven legt het Hof een aantal vragen voor over de export van werkloosheidsvergoedingen. In welke omstandigheden mag een uitkeringsgerechtigde met behoud van een werkloosheidsuitkering zich naar een andere lidstaat (of, zoals in dit geval, naar Zwitserland) begeven om daar tijdelijk te werken of werk te zoeken?