Expertisecentrum Europees Recht

Nieuwsbrief EU-Hof

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.

Nieuwsbrief voor de week van

Maandag 17 december 2018

Beschikking in zaak C-619/18 R Commissie / Polen (PL)

(Polen - rechtsstaat)

 

Het Hof beslist in grote Kamer of de voorlopige maatregelen (de intrekking van het vervroegd pensioen van rechters) die in uiterste hoogdringendheid zijn opgelegd door de vicepresident van het Hof, moeten behouden blijven. Deze beslissing maakt deel uit van de kortgedingprocedure. Ondertussen loopt de procedure over de grond van de zaak.

 

Woensdag 19 december 2018

Arrest in zaak C-219/17 Berlusconi en Fininvest (IT)

(bankentoezicht ECB)

 

In 2016 heeft de ECB zich, op grond van een voorstel van Banca d’Italia, verzet tegen een deelneming in Banca Mediolanum door Fininvest en Silvio Berlusconi. Daarbij werd onder meer verwezen naar een eerdere veroordeling wegens belastingfraude. De Italiaanse Raad van State vraagt het Hof of de nationale rechter de geldigheid van het voorstel van Banca d’Italia mag onderzoeken, dan wel of de bevoegdheid in deze exclusief bij het Hof van Justitie ligt.

Woensdag 19 december 2018

Conclusie in zaak C-159/18 Moens (BE)

(rechten luchtpassagiers)

 

De rechtbank van Charleroi stelt vragen over de rechten van luchtpassagiers in geval van vertraging of annulering van een vlucht (verordening 261/2004 en rechtspraak Hof). De rechtbank vraagt zich af of benzinesporen op de landingsbaan een buitengewone omstandigheid zijn op grond waarvan passagiers uitgesloten mogen worden van vergoeding.

Woensdag 19 december 2018

Conclusie in zaak C-202/18 Rimšēvičs / Letland en C-238/18 ECB / Letland (LV)

(president nationale bank Letland)

 

Rimšēvičs komt op tegen het besluit van 19 februari 2018 door het Letse anticorruptiebureau, waarbij hij voor onbepaalde tijd uit zijn ambt van president van de Letse Nationale Bank is ontzet. Hierdoor verliest hij ook uit zijn functie van lid van de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank.

 

De ECB vraagt het Hof Letland op te dragen alle relevante informatie te verstrekken over het lopende onderzoek van het Letse anticorruptiebureau. De ECB vraagt tevens dat het Hof vaststelt dat Letland in strijd met het Verdrag heeft gehandeld door de president van de Bank van Letland uit zijn ambt te ontzetten vóór een onafhankelijke rechterlijke instantie ten gronde heeft geoordeeld.

 

Woensdag 19 december 2018

Conclusie in zaak C-40/17 Fashion ID (DE)

(website – facebook - gegevensbescherming)

 

Fashion ID is een Duitse onlinewinkel die modeartikelen verkoopt. De website bevat een like button van Facebook. Als gevolg daarvan worden gegevens van bezoekers van de website doorgestuurd naar facebook, ongeacht of de like button wordt aangeklikt en of de bezoeker een facebook account heeft. Een Duitse rechter vraagt of de website in strijd met de regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens handelt.