Expertisecentrum Europees Recht

NieuwsoverzichtRSS

Op deze pagina kunt u zoeken in alle nieuwsberichten van het ECER. Standaard ziet u de 200 meest recente nieuwsberichten. Maak uw keuze voor trefwoord of datum om specifiek te zoeken.

1 t/m 10 van 200

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Inreisverbod illegaal verklaard persoon start pas na daadwerkelijk vertrek.

Een inreisverbod voor een illegaal verklaarde persoon gaat pas in wanneer de persoon het land ook daadwerkelijk heeft verlaten. Dit heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van de Hoge Raad.

2 Ook bij grote toestroom vluchtelingen blijft eerste lidstaat van aankomst verantwoordelijk voor asielverzoeken

Het doorlaten en gedogen van doorgang van vluchtelingen door een lidstaat naar een buurlidstaat kan niet worden aangemerkt als de verstrekking van een visum. In die situatie is nog steeds sprake van illegale grensoverschrijding. De lidstaten waar de asielzoekers als eerste de EU binnen zijn gekomen, blijven volgens het EU-Hof ook bij een grote toestroom van derdelanders, verantwoordelijk voor de aanvragen van internationale bescherming.

3 Commissie mag openbaarmaking processtukken van lidstaten niet zomaar weigeren

Burgers kunnen processtukken van lidstaten niet opvragen bij het EU-Hof. Maar als de Europese Commissie de stukken van het EU-Hof heeft gekregen, mag de Commissie ze in beginsel openbaar maken als burgers daarom verzoeken. Wel kan de Commissie vrijgave weigeren zo lang de procedure nog loopt. Dat heeft het EU-Hof beslist.

4 Motiveringsplicht Raad voor handhaving EU-sancties Tamil Tijgers geldt ook voor info van derde landen

De Raad moet motiveren of de rechten van betrokkenen zijn gerespecteerd als het gaat om een beslissing van een derde land die ten grondslag ligt aan de beslissing om de plaatsing op de EU-sanctielijst te handhaven. Die beslissing moet ook op recente bewijselementen berusten, aldus het EU-Hof.

5 EU-Hof bevestigt handhaving van Hamas op EU-sanctielijst

Voor de handhaving op de EU-sanctielijst van Hamas is geen beslissing van een lidstaat nodig. Die is alleen vereist bij een eerste listing. De Raad mag zich voor de handhaving ook beroepen op informatiebronnen zoals de pers en het internet. Dat heeft het EU-Hof bepaald.

6 EU-Hof eist aanpassingen PNR-verdrag EU-Canada

Het geplande verdrag tussen de EU en Canada over de doorgifte van passagiersgegevens mag niet in haar huidige vorm worden gesloten. Het is in beginsel toegestaan om stelselmatig alle gegevens van passagiers door te geven, te bewaren en te gebruiken. Maar verschillende bepalingen van het ontwerpverdrag beantwoorden niet aan de vereisten die voortvloeien uit de grondrechten van de EU, aldus het EU-Hof.

7 Ontslag jongeren geen leeftijdsdiscriminatie

Het ontslag van jongeren van 25 jaar in een instapbaan vormt geen leeftijdsdiscriminatie omdat hiermee een legitieme doelstelling op het terrein van werkgelegenheid en de arbeidsmarkt wordt nagestreefd. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van een Italiaanse rechter.

8 Geen inspraak in Duitse onderneming voor werknemers buiten Duitsland

Het EU-recht staat toe dat werknemers van vestigingen buiten Duitsland worden uitgesloten van stemrecht en verkiesbaarheid in de raad van toezicht van een Duits concern. Lidstaten bepalen zelf wat de werkingssfeer van hun medezeggenschapswetgeving is, aldus het EU-Hof.

9 Soja en tofu komen niet van de koe

Zuiver plantaardige producten mogen in beginsel niet worden afgezet onder benamingen zoals „melk”, „room”, „boter”, „kaas” of „yoghurt”, die door het EU-recht worden voorbehouden aan producten van dierlijke oorsprong.

10 Pre-pack moet voldoen aan EU-bescherming voor werknemers

Een faillissement in het kader van een ‘pre-pack’, die tot doel heeft de overdracht van een onderneming voor te bereiden om een snelle doorstart van de levensvatbare onderdelen ervan mogelijk te maken, voldoet mogelijk niet aan alle EU-voorwaarden. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van de Amsterdamse rechtbank.