Expertisecentrum Europees Recht

NieuwsoverzichtRSS

Op deze pagina kunt u zoeken in alle nieuwsberichten van het ECER. Standaard ziet u de 200 meest recente nieuwsberichten. Maak uw keuze voor trefwoord of datum om specifiek te zoeken.

1 t/m 10 van 200

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Nederland sluit zich aan bij Oostenrijk in EU-Hofzaak tegen Duitse tol

Nederland voegt zich bij Oostenrijk in de zaak die bij het EU-Hof is aangespannen tegen de Duitse tolplannen voor personenauto’s. De ministerraad heeft daarmee op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ingestemd.

2 Restrictieve sancties Internationale Schaatsunie voor sporters in strijd met EU-concurrentieregels

De strenge sancties van de Internationale Schaatsunie voor wie deelneemt aan wedstrijden zonder toestemming van de ISU, zijn in strijd met de kartelwetgeving van de EU. De ISU moet deze regels nu veranderen. Dat heeft de Europese Commissie bepaald.

3 Brexit: voldoende voortgang om over toekomst te praten

De Europese Commissie vindt dat voldoende vooruitgang is geboekt in de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de Brexit. Het is nu aan de Europese Raad om deze conclusie over te nemen, zodat de onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie kunnen worden gestart.

4 Permanente EU-defensiesamenwerking van start

De Raad heeft een permanente gestructureerde samenwerking op defensiegebied (PESCO) ingesteld, waaraan 25 EU-lidstaten deelnemen. Het besluit is in sneltreinvaart tot stand gekomen en meteen in werking getreden.

5 EU-Hof verduidelijkt de uitoefening van gedeelde externe bevoegdheden van de EU

De EU kan verdragen sluiten en standpunten innemen in internationale organisaties telkens wanneer de Raad dit nodig vindt om een EU-doelstelling te bereiken. Dit geldt ook wanneer de EU nog geen interne wetgeving heeft vastgesteld op terreinen waarop de EU zijn bevoegdheid deelt met de lidstaten. Dat blijkt uit een arrest van het EU-Hof in een geschil tussen Duitsland en de Raad.

6 Commissie roept Nederland op tarieven voor verblijfsvergunningen voor ingezetenen van derde landen te herzien

De Commissie heeft besloten schriftelijke aanmaningen te sturen aan Nederland, Griekenland, Portugal en Roemenië omdat zij buitensporige en onevenredige leges in rekening brengen voor verblijfsvergunningen die zijn afgegeven op basis van de EU-richtlijnen over legale migratie. Weliswaar mogen lidstaten administratieve vergoedingen heffen voor de behandeling van aanvragen, maar buitensporige en onevenredige vergoedingen zijn in strijd met het recht van de aanvragers, aldus de Commissie.

7 Herplaatsing vluchtelingen weer voor EU-Hof

De Commissie heeft besloten de Tsjechië, Hongarije en Polen voor het EU-Hof te dagen wegens niet-naleving van hun verplichtingen inzake herplaatsing van vluchtelingen.

8 Commissie beëindigt inbreukprocedures in kansspelsector

De Commissie heeft besloten de door haar ingeleide inbreukprocedures op het gebied van online gokken en de behandeling van de desbetreffende klachten tegen Nederland en andere lidstaten te beëindigen. Het onderwerp heeft geen prioriteit meer en de Commissie erkent de legitimiteit van het optreden van de lidstaten.

9 Commissie daagt Hongarije voor EU-Hof wegens hogeronderwijswet en ngo-wet

De Commissie heeft besloten Hongarije voor het EU-Hof te dagen omdat zijn hogeronderwijswet de activiteiten van universiteiten van binnen en buiten de EU onevenredig beperkt. De ngo-wet houdt volgens de Commissie een discriminatie en een onevenredige beperking van buitenlandse giften aan niet-gouvernementele organisaties. Beide wetten zijn bovendien in strijd met het EU-Handvest van de grondrechten.

10 Staat van de Europese Unie: kabinet wil herkenbaar stempel op Europa drukken

Nederland wil een actieve en betrouwbare internationale partner blijven en een voortrekker zijn in een slagvaardigere Europese Unie. Dit vanuit het besef dat de EU essentieel is voor behoud en versterking van het Nederlandse welvaartsniveau, sociale verworvenheden, de veiligheid in Nederland en de stabiliteit op het Europees continent. Dat blijkt uit de Staat van de Europese Unie 2018 die het kabinet, samen met de appreciatie van het nieuwe werkprogramma van de Commissie, naar het parlement heeft gestuurd.