Expertisecentrum Europees Recht

NieuwsoverzichtRSS

Op deze pagina kunt u zoeken in alle nieuwsberichten van het ECER. Standaard ziet u de 200 meest recente nieuwsberichten. Maak uw keuze voor trefwoord of datum om specifiek te zoeken.

1 t/m 10 van 200

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 A-G adviseert verduidelijking van EU-Dienstenrichtlijn

De leges die telecombedrijven moeten betalen voor gemeentelijke instemming met de randvoorwaarden waaronder graafwerkzaamheden mogen plaatsvinden, vallen buiten het bestek van de Europese Dienstenrichtlijn. Daarentegen is de detailverkoop van goederen een dienst in de zin van de Dienstenrichtlijn. Dat adviseert advocaat-generaal Szpunar het EU-Hof te antwoorden op vragen van de Hoge Raad en de Raad van State.

2 EU-Hof bevestigt recht op schadevergoeding voor onrechtmatige plaatsing op EU-sanctielijst

Personen of entiteiten die ten onrechte op een EU-sanctielijst zijn geplaatst kunnen recht hebben op schadevergoeding. Dat heeft het EU-Hof bepaald in het beroep van een Iraanse onderneming tegen de Raad. In de omstandigheden van deze zaak vloeide de onrechtmatigheid voort uit het niet onderbouwen van de plaatsing op de lijst met bewijs.

3 Raad geeft richtsnoeren voor Brexit-onderhandelingen

De Raad Algemene Zaken heeft de Commissie gemachtigd te onderhandelen met het Verenigd Koninkrijk over het vertrek van dit land uit de EU en Euratom. Daarvoor zijn gedetailleerde onderhandelingsrichtsnoeren vastgesteld. De rechten van de burgers van de EU en het VK na de Brexit zullen voorop staan, evenals de financiële afwikkeling van de Britse verplichtingen en de situatie van Ierland, waarmee het VK een open grens heeft. De onderhandelingsdocumenten zullen zoveel mogelijk openbaar zijn.

4 Nieuw Europees onderzoeksbevel van kracht

Het Europees onderzoeksbevel is sinds maandag 22 mei 2017 van kracht. Het maakt het voor de justitiële autoriteiten gemakkelijker om in een ander EU-land bewijsmateriaal op te vragen. Elke EU-lidstaat is voortaan verplicht een verzoek van een andere lidstaat te erkennen en op dezelfde wijze uit te voeren als een besluit van de eigen autoriteiten.

5 Staatssteun: minder regels voor overheidsinvesteringen in havens, luchthavens en cultuur

De Europese Commissie heeft nieuwe staatssteunregels goedgekeurd. Daardoor hoeven bepaalde vormen van overheidssteun voor havens, luchthavens, cultuur en ultraperifere gebieden niet meer vooraf door de Commissie te worden onderzocht.

6 Fiscale inlichtingenverzoeken mogen geen 'fishing expeditions" zijn

De rechterlijke instanties van een lidstaat mogen de geldigheid toetsen van fiscale inlichtingenverzoeken die door een andere lidstaat zijn toegezonden. Deze toetsing beperkt zich tot de vraag of het bij de gevraagde inlichtingen niet kennelijk aan een verwacht belang voor het betrokken belastingonderzoek blijkt te ontbreken. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van een Luxemburgse rechter.

7 Raad van State stelt vragen aan EU-Hof over aanpak stikstof

Is het Programma Aanpak Stikstof in overeenstemming met de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch houdbaar? Deze vraag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voorgelegd aan het EU-Hof en met voorrang om een antwoord gevraagd. Dat is van belang in zo’n 200 zaken tegen allerlei vergunningen.

8 Vrijhandelsverdrag EU-Singapore kan niet door de EU alleen worden ondertekend

De bepalingen van het vrijhandelsverdrag EU-Singapore over andere dan directe buitenlandse investeringen en die over de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten vallen niet onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie. Daarom moet het verdrag zoals het nu luidt samen met de lidstaten worden gesloten. Dat heeft het EU-Hof geoordeeld in zijn advies op een verzoek van de Europese Commissie.

9 Hele of gedeeltelijke heffingkorting bij werken korter dan jaar?

Moet de algemene heffingskorting volledig worden toegekend aan iemand die slechts een deel van het jaar in Nederland werkt, of alleen voor dat tijdsdeel? Deze vraag heeft de Hoge Raad voorgelegd aan het EU-Hof.

10 EU-Hof bevestigt vertrouwelijkheid documenten in EU-pilot

De Commissie hoeft documenten in het kader van een EU-pilot-procedure niet individueel en concreet te onderzoeken om te beoordelen of zij vrijgegeven moeten worden onder de Eurowob. Voor deze documenten geldt een algemene aanname van vertrouwelijkheid. Dat heeft het EU-Hof geoordeeld.