Expertisecentrum Europees Recht

NieuwsoverzichtRSS

Op deze pagina kunt u zoeken in alle nieuwsberichten van het ECER. Standaard ziet u de 200 meest recente nieuwsberichten. Maak uw keuze voor trefwoord of datum om specifiek te zoeken.

1 t/m 10 van 200

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Kabinetsappreciatie Commissiewerkprogramma 2017

Het jaarlijkse werkprogramma van de Commisie Juncker, getiteld ‘Een Europa dat ons beschermt, sterkter maakt en verdedigt’ weerspiegelt duidelijk de inzet van de Commissie Juncker om te komen tot een scherpere focus van de EU. Dit blijkt uit de appreciatie die het kabinet naar het parlement heeft gestuurd.

2 Toegang tot documenten in een dossier van een EU-pilotprocedure

Niet kan worden aanvaard dat de EU-pilotprocedure een nieuwe categorie van documenten vormt waarvoor een algemeen vermoeden tegen openbaarmaking dient te gelden. Dit heeft A-G Sharpston geadviseerd aan het Hof van Justitie.

3 Uitleg begrip “rechterlijke autoriteit” en “rechterlijke beslissing” in het kader van het Europees aanhoudingsbevel.

“Rechterlijke autoriteit” en “rechterlijke beslissing” zijn autonome Unierechtelijke begrippen in het kader van het Europees aanhoudingsbevel. Alleen autoriteiten die onderdeel uitmaken van de rechterlijke zijn een “rechterlijke autoriteit”. Het zijn enkel die rechterlijke autoriteiten die een Europees en een nationaal aanhoudingsbevel mogen uitvaardigen. Dat blijkt uit een reeks uitspraken van het EU-Hof.

4 Leeftijdsdiscriminatie bij de fiscale aftrek van studiekosten?

Nederlandse wetgeving die onderscheid maakt op grond van leeftijd bij de fiscale aftrek van scholingskosten is niet in strijd met het EU-recht, mits dit een legitiem doel nastreeft en voldoet aan de vereisten van geschikt- en evenredigheid. Dat blijkt uit het arrest van het EU-hof in de zaak De Lange.

5 Kamerbrieven over stand van zaken sinds Oekraïne referendum

Het kabinet onderhandelt verder om een juridisch bindende oplossing te vinden die recht doet aan de uitkomst van het referendum en aanvaardbaar is voor het Nederlandse parlement en de overige 27 EU Lidstaten. Dat blijkt uit brieven die Minister Koenders en Minister-President Rutte aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

6 Besluit van de Waalse regering over de bouw van windmolenparken vereist een milieubeoordeling

Een regelgevend besluit dat verschillende bepalingen bevat in verband met de installatie van windmolens die moeten worden nageleefd bij de verlening van administratieve vergunningen voor de aanleg en exploitatie van dergelijke installaties, valt onder het begrip “plannen en programma’s” in de zin van de SMB-richtlijn. Dat houdt in dat het besluit moet wordt onderworpen aan een milieueffectbeoordeling. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van de Belgische rechter.

7 Niet met terugwerkende kracht recht op AOW op grond van het EU-recht

Nederland heeft niet in strijd gehandeld met de sociale zekerheidsverordening 1408/71 en het vrij verkeer van werknemers door geen AOW-uitkering toe te kennen aan de Oostenrijkers Rotwangl en Wieland. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van de Nederlandse Centrale Raad van Beroep.

8 Verdragen met Canada ondertekend

Tijdens de 16e EU-Canada Top zijn de Brede Economische en Handelsovereenkomst (ook wel bekend als CETA) en de overeenkomst inzake een strategisch partnerschap (SPA) ondertekend. De ondertekening van deze overeenkomsten toont de gezamenlijke inzet voor een progressieve internationale agenda over het gehele beleidsspectrum en markeert een historische stap in de versterking en de verdieping van de relaties tussen de EU en Canada. Dat blijkt uit de gezamenlijke verklaring over het partnerschap EU-Canada die tijdens de Top is afgelegd.

9 Internetsites mogen gegevens van bezoekers bewaren in strijd tegen cyberaanvallen

De exploitant van een website kan er een gerechtvaardigd belang bij hebben bepaalde persoonsgegevens van de bezoekers te bewaren om zich te beschermen tegen cyberaanvallen. Het dynamische IP-adres van een bezoeker is zo’n persoonsgegeven wanneer daarmee de identiteit van de bezoeker kan worden achterhaald via zijn internetprovider. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van het Duitse Bundesgerichtshof.

10 Duitse uniforme prijzen voor medicijnen in strijd met Unierecht

De in Duitsland vastgestelde uniforme prijzen voor medicijnen op recept zijn in strijd met het vrij verkeer van goederen binnen de EU. De Duitse parkinsonvereniging mag zijn leden daarom attent maken op het bestellen van goedkopere medicijnen bij een Nederlandse postorderapotheek. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van een Duitse rechter.