Expertisecentrum Europees Recht

NieuwsoverzichtRSS

Op deze pagina kunt u zoeken in alle nieuwsberichten van het ECER. Standaard ziet u de 200 meest recente nieuwsberichten. Maak uw keuze voor trefwoord of datum om specifiek te zoeken.

1 t/m 10 van 200

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Geen verbod van dubbele bestraffing van vennootschap en directeur

Een directeur die strafrechtelijk wordt vervolgd voor BTW-fraude waarvoor zijn vennootschap eerder een fiscale boete heeft gekregen, kan zich niet beroepen op het verbod op dubbele bestraffing in het EU-Handvest Gondrechten. Het gaat immers niet om dezelfde persoon. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van een Italiaanse rechter.

2 Aanvullende identificatieplicht geen discriminatie op grond van etnische afstamming

Voor de behandeling van een leningaanvraag mogen kredietinstellingen een aanvullend identiteitsbewijs, zoals een kopie van het paspoort of de verblijfsvergunning, verlangen van personen die volgens hun rijbewijs niet geboren zijn in een lidstaat van de EU of van de Europese Vrijhandelsassociatie.

3 Nederlandse inbreng vindt ook in 2016 vaak gehoor bij EU-Hof

In 2016 hebben het Hof van Justitie en het Gerecht van de EU 62 zaken afgedaan waaraan de Nederlandse regering een bijdrage heeft geleverd. Het ging om 57 prejudiciële zaken en vijf rechtstreekse zaken. Het oordeel van de Europese hoven van de in dit jaarbericht besproken zaken komt in een ruime meerderheid overeen met het standpunt van de Nederlandse regering. Dit blijkt uit het jaarbericht 2016 van de Nederlandse procesvertegenwoordiging bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

4 Commissie hoeft verzoek om geheimhouding niet altijd te honoreren

Stukken die een lidstaat toestuurt aan de Commissie kunnen door derden worden opgevraagd met een beroep op de Eurowob. Een verzoek van de lidstaat om de stukken niet vrij te geven, hoeft de Commissie niet te honoreren als het niet voldoende is onderbouwd. Dat heeft het EU-Gerecht opnieuw bevestigd in een procedure van Frankrijk tegen de Commissie.

5 Raad van State stelt vragen aan EU-Hof over verlies van nationaliteit

Verbiedt het EU-recht dat mensen die langer dan tien jaar buiten de EU wonen, automatisch hun Nederlandse nationaliteit kunnen kwijtraken? Deze vraag heeft de Raad van State voorgelegd aan het EU-Hof.

6 Inzet Nederland in Brexit onderhandelingen

Bestaande rechten van Nederlandse en Britse burgers op het terrein van verblijf, arbeid en sociale zekerheid moeten worden voortgezet. Het VK moet voldoen aan zijn financiële verplichtingen. Een breed vrijhandelsverdrag moet zich ook richten op samenwerking op het gebied van justitie, buitenlands beleid, veiligheid en defensie. Dat schrijft het kabinet aan de Kamer.

7 EU-scorebord voor justitie 2017: vooruitgang, maar ook nog steeds problemen

Het EU-scorebord voor justitie 2017 bevat een vergelijkend overzicht van de doeltreffendheid, kwaliteit en onafhankelijkheid van de rechtsstelsels in de EU-lidstaten. Doeltreffende rechtsstelsels zijn essentieel zijn voor het opbouwen van vertrouwen in een bedrijfs- en investeringsvriendelijk klimaat in de interne markt, aldus Věra Jourová, commissaris voor Justitie.

8 Europees Openbaar Ministerie in aantocht

Zestien EU-landen gaan samen fraude ten nadele van de EU-begroting bestrijden. Dat heeft de Raad bekend gemaakt. Aan deze jongste vorm van nauwere samenwerking doet Nederland niet mee.

9 Afwijzing studievisum wegens openbare veiligheid moet behoorlijk gemotiveerd

De nationale autoriteiten hebben een brede beoordelingsmarge om een studievisum te weigeren om redenen van openbare veiligheid aan een Iraans staatsburger met een diploma van een universiteit die op de EU-sanctielijst staat, voor een studie op een gevoelig gebied, zoals IT-beveiliging. Het weigeringsbesluit moet wel naar behoren worden gemotiveerd en op een solide feitelijke grondslag berusten.

10 Klok tikt voor Brexit

De Britten hebben de EU officieel laten weten dat zij zich willen terugtrekken uit de EU. Tim Barrow, de Britse ambassadeur bij de EU, heeft de brief van premier Theresa May overhandigd aan de Voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk. Lees de Britse brief en de reactie van Tusk.