Expertisecentrum Europees Recht

NieuwsoverzichtRSS

Op deze pagina kunt u zoeken in alle nieuwsberichten van het ECER. Standaard ziet u de 200 meest recente nieuwsberichten. Maak uw keuze voor trefwoord of datum om specifiek te zoeken.

1 t/m 10 van 200

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Eurowob biedt geen recht op bijzondere uitdraai uit databestand

Een uitdraai uit een databestand die niet met de beschikbare zoekmachine kan worden gemaakt, is geen “bestaand document” in de zin van de Eurowob. De Eurowob dwingt niet tot het creëren van een nieuwe zoektool om de gevraagde gegevens uit het databestand te halen. Dat heeft het EU-Hof geoordeeld.

2 Rechtsstaat moet op de EU-agenda blijven

De inwerkingstelling van het rechtsstaatmechanisme van de Europese Commissie na ontwikkelingen in Polen maakt duidelijk hoezeer het nodig is om de rechtsstaat hoog op de agenda te houden. Het kabinet wil toewerken naar een meer structurele en effectievere benadering. Dat schrijft het kabinet aan het parlement.

3 Schadevergoeding vanwege te lange rechtsgang bij EU-Gerecht

Voor het eerst is schadevergoeding toegekend wegens overschrijding van de redelijke termijn van een procedure in een mededingingszaak bij het EU-Gerecht. Het EU-Gerecht heeft daarvoor nu duidelijke criteria gegeven. Zowel materiële als immateriële schadevergoeding zijn mogelijk.

4 Zwitserse deelname aan EU-Horizon 2020 door nieuwe immigratiewet en ratificatie Kroatië-protocol

Het Zwitserse Parlement heeft een wet aangenomen die uitwerking geeft aan de uitslag van het Zwitserse massa-immigratiereferendum. Daarnaast heeft Zwitserland ook het Kroatië-Protocol geratificeerd. Daardoor mag Zwitserland vanaf 1 januari 2017 volledig deelnemen aan het EU-Horizon 2020-programma.

5 Staat van de Europese Unie: maximaal profiteren van Europese samenwerking

Het ongenoegen over de Europese samenwerking is in veel lidstaten in opmars. Voor het eerst in 60 jaar bereidt een lidstaat zich voor op uittreding. In een wereld waar alles met alles verknoopt is, wil het kabinet Nederland in staat stellen enerzijds maximaal te profiteren van globalisering, en anderzijds bescherming te bieden tegen de nadelen en tegen verlies van onze eigenheid. Dat schrijft het kabinet in de Staat van de Unie 2017.

6 Commissie stelt aanpassing oude comitologieprocedure voor

De Commissie heeft twee voorstellen gepresenteerd om in 171 EU-instrumenten de nog functionerende “regelgevingsprocedure met toetsing” (de “PRAC”) aan te passen aan het Verdrag van Lissabon. Met deze voorstellen komt de Commissie één van de afspraken uit het Interinstitutioneel Akkoord Beter Wetgeven na.

7 EU-verdragen met Marokko niet van toepassing op Westelijke Sahara

De associatieovereenkomst en de overeenkomst tussen de EU en Marokko voor liberalisatie van landbouw- en visserijproducten zijn niet van toepassing op de Westelijke Sahara. Dat heeft het EU-Hof geoordeeld in een uitspraak in de hoger beroepszaak Raad tegen Polisario.

8 Griekse vereisten bij collectief ontslag in strijd met vrijheid van vestiging en ondernemerschap

Een nationale regeling die voorafgaande goedkeuring van een bestuursorgaan vereist bij collectief ontslag is een belemmering van de vrijheid van vestiging en de vrijheid van ondernemerschap, maar kan in beginsel gerechtvaardigd worden. Echter, in deze zaak was sprake van zodanig vage beoordelingscriteria dat de nationale regeling volgens het EU-Hof in strijd is met de genoemde vrijheden.

9 A-G Sharpston: EU moet vrijhandelsverdrag met Singapore samen met lidstaten sluiten

Het vrijhandelsverdrag met Singapore bevat onderdelen waarvoor alleen de EU-lidstaten bevoegd zijn, of waarvoor zij hun bevoegdheid delen met de EU. Daarom is de EU niet bevoegd het verdrag te sluiten zonder daarbij de lidstaten te betrekken. Dat is het advies van advocaat-generaal Sharpston aan het EU-Hof.

10 Europese regeringsleiders bieden oplossing voor uitslag Oekraïne-referendum

De staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten hebben een juridisch bindende verklaring opgesteld om tegemoet te komen aan de Nederlandse zorgen over de EU-associatie-overeenkomst met Oekraïne.