Expertisecentrum Europees Recht

NieuwsoverzichtRSS

Op deze pagina kunt u zoeken in alle nieuwsberichten van het ECER. Standaard ziet u de 200 meest recente nieuwsberichten. Maak uw keuze voor trefwoord of datum om specifiek te zoeken.

1 t/m 10 van 200

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Private organisatie met overheidstaak moet EU-richtlijn nakomen

Op de rechtstreekse werking van bepalingen van een EU-richtlijn kan een beroep worden gedaan tegenover een private organisatie die door de overheid is belast met een taak van algemeen belang ter uitvoering van die richtlijn en die daartoe over bevoegdheden beschikt die verder gaan dan wat normaal is tussen particulieren. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van een Ierse rechter.

2 Voortgang of geen voortgang, dat is de vraag in de Brexit onderhandelingen

Op 19 en 20 oktober zal door de Europese Raad moeten worden vastgesteld of er voldoende voortgang is geboekt in de onderhandelingen tussen de EU-27 en het VK over zijn terugtrekking. Dat is de voorwaarde om over de toekomstige relatie te kunnen onderhandelen. Volgens EU-onderhandelaar Barnier en het Europees Parlement is die voortgang tot nu toe onvoldoende.

3 Europees Openbaar Ministerie opgericht

Na vier jaar onderhandelen hebben twintig lidstaten samen een Europees Openbaar Ministerie opgericht. Dat krijgt bevoegdheden om in de aangesloten lidstaten fraude met EU-gelden en BTW fraude aan te pakken. Nederland zit niet bij deze kopgroep.

4 Commissie daagt Ierland voor EU-Hof wegens niet-terugvordering staatssteun van Apple

Ierland heeft geen gevolg gegeven aan de door de Commissie geëiste terugvordering van onrechtmatige staatsteun van Apple ter hoogte van 13 miljard EUR. De Commissie heeft daarom besloten Ierland voor het EU-Hof te dagen wegens niet-uitvoering van haar besluit.

5 Is een nieuw asielmotief in beroep toelaatbaar?

Is het toegestaan dat een nieuw asielmotief pas in beroep bij de rechtbank wordt aangevoerd? Deze vraag heeft de Raad van State in twee vreemdelingenzaken gesteld aan het EU-Hof.

6 Luxemburg moet kwart miljard euro belasting navorderen van Amazon

Luxemburg heeft aan webwinkel Amazon ten onrechte belastingvoordelen van ongeveer 250 miljoen euro toegekend. Volgens de Europese Commissie is dat in strijd met de EU-staatssteunregels. Luxemburg moet nu de onrechtmatige steun terugvorderen.

7 Commissie pakt Hongarije aan over omstreden regels voor buitenlandse universiteiten en NGO’s

De Hongaarse beperkingen voor buitenlandse universiteiten om onderwijs aan te bieden in Hongarije vormen volgens de Commissie een inbreuk op verschillende EU-verplichtingen. De restricties voor niet–gouvernementele organisaties die financiële steun uit het buitenland ontvangen, zijn in strijd met het vrije kapitaalverkeer en de grondrechten. Als Hongarije de maatregelen niet intrekt, stapt de Commissie naar het EU-Hof.

8 Commissie wil betere aanpak aanbestedingen

Een nieuw initiatief van de Commissie moet leiden tot een efficiëntere en duurzame aanpak van overheidsopdrachten, waarbij ten volle gebruik wordt gemaakt van digitale technologie om de procedures te vereenvoudigen en te versnellen.

9 Commissie wil nieuwe stappen in EU-migratie- en asielbeleid

Een nieuwe regeling voor hervestiging van ten minste 50 000 vluchtelingen, proefprojecten voor legale migratie die de Commissie kan helpen financieren en coördineren, en nieuwe administratieve maatregelen om het terugkeerbeleid van de EU doeltreffender te maken. Dat stelt de Europese Commissie voor.

10 Commissie wil Schengen handhaven en versterken: uitbreiding grenscontroles tot een jaar

De lidstaten mogen grenscontroles uitbreiden van zes maanden tot een jaar wanneer hun openbare orde of binnenlandse veiligheid ernstig wordt bedreigd. Dat moet wel onder strikte voorwaarden gebeuren. Dat stelt de Commissie bij de presentatie van haar nieuwe voorstellen.