Expertisecentrum Europees Recht

NieuwsoverzichtRSS

Op deze pagina kunt u zoeken in alle nieuwsberichten van het ECER. Standaard ziet u de 200 meest recente nieuwsberichten. Maak uw keuze voor trefwoord of datum om specifiek te zoeken.

1 t/m 10 van 200

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Commissie stelt aanpassing comitologieprocedure voor

De Commissie heeft een voorstel gepresenteerd om de beroepsfase van de comitologieprocedure aan te passen. Met het voorstel wil de Commissie bredere politieke verantwoordelijkheid en eigenaarschap van lidstaten over politiek gevoelige uitvoeringshandelingen verzekeren.

2 Een Spyder is een auto

De invoerrechten van een flinke gemotoriseerde driewieler moeten worden berekend als voor een auto en niet als voor een motorfiets. Dit heeft het Hof verduidelijkt naar aanleiding van vragen van de Hoge Raad.

3 Europees Parlement keurt CETA goed

Het Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada is goedgekeurd door het Europees Parlement. Het akkoord kan waarschijnlijk vanaf april 2017 voorlopig worden toegepast.

4 Fiscus mag twaalf jaar navorderen bij zwart vermogen in buitenland

Een langere navorderingstermijn voor het innen van belasting over onvermeld vermogen in het buitenland is in overeenstemming met het EU-recht. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van de Hoge Raad.

5 Hypotheekrenteaftrek buitenlandse woning moet soepeler

De Nederlandse inkomenseis voor hypotheekrenteaftrek voor een buitenlandse hoofdwoning is in strijd met het vrij verkeer van kapitaal. Dit heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van de Hoge Raad.

6 Commissie kondigt Witboek aan over toekomst van Europa

De EU moet zich niet alleen maar aanpassen aan een veranderende wereld, maar hem actief vormgeven. Niet alleen beschermen wat we nu hebben, maar bouwen aan een betere samenleving voor morgen. Deze ambitie wil de Europese Commissie uitwerken in een witboek over de toekomst van Europa dat volgende maand verschijnt bij de zestigste verjaardag van de verdragen van Rome.

7 EP-Studie: Referenda over EU-onderwerpen

“Referendums on EU matters are here to stay”. Dat wordt voorspeld in een uitgebreide studie in opdracht van het Europees Parlement. De studie analyseert de politieke en juridische dynamiek van referenda over EU-zaken in de verschillende EU-lidstaten gedurende de afgelopen jaren.

8 Besluit van Commissie tot weigering registratie burgerinitiatief onvoldoende gemotiveerd

Het besluit van de Commissie tot weigering van de registratie van het Europese burgerinitiatief Minority SafePack was onvoldoende gemotiveerd. De Commissie had specifieker aan moeten geven welke maatregelen niet binnen haar bevoegdheid vallen en waarom. Dat heeft het EU-Gerecht bepaald.

9 Advies A-G: EU-landen moeten visum geven aan personen die worden bedreigd met foltering

De EU-lidstaten moeten een humanitair visum afgeven wanneer zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat bij weigering personen die om internationale bescherming verzoeken zullen worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen. Of er banden zijn tussen de betrokkene en de aangezochte lidstaat doet niet ter zake. Dat is het advies van advocaat-generaal Mengozzi aan het EU-Hof.

10 Kabinet wil inwerkingtreding EU-akkoord met Oekraïne

De goedkeuringswet voor het associatie-akkoord EU-Oekraïne moet alsnog in werking treden. Dat stelt het kabinet voor. Het wetsvoorstel dat daarvoor nodig is, is ingediend bij de Tweede Kamer.