Expertisecentrum Europees Recht

NieuwsoverzichtRSS

Op deze pagina kunt u zoeken in alle nieuwsberichten van het ECER. Standaard ziet u de 200 meest recente nieuwsberichten. Maak uw keuze voor trefwoord of datum om specifiek te zoeken.

1 t/m 10 van 200

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Commissie presenteert ideeën om de Europese Unie efficiënter te maken

Een kleinere Commissie waarin niet langer alle lidstaten een commissaris hebben. Een dubbelfunctie voor de voorzitter van de Commissie en van de Europese Raad. Een vervolg op het systeem van Spitzenkandidaten voor de functie van voorzitter van de Commissie. En sympathie voor het systeem van transnationale kieslijsten voor het Europees Parlement. Deze ideeën draagt de Commissie aan voor de informele bijeenkomst van de leiders van de EU.

2 EU-Hof gaat zich buigen over gevolgen Brexit voor Britse burgers in de EU

De Amsterdamse kortgedingrechter vraagt het EU-Hof wat de gevolgen van de Brexit zijn voor het EU-burgerschap van Britse onderdanen. Dat is de uitkomst van een kort geding dat een groep in Nederland wonende Britten had aangespannen tegen de Nederlandse Staat en de gemeente Amsterdam.

3 EU-Hof: geen erkenning van detacheringsverklaringen bij sociale zekerheidsfraude

Nationale rechters kunnen in geval van fraude de detacheringsverklaring van binnen de EU gedetacheerde werknemers buiten toepassing laten. Dit op voorwaarde dat de instantie die de verklaring heeft afgegeven op de hoogte is gebracht van de fraude en niet binnen een redelijke termijn die verklaring heeft ingetrokken. Dat antwoordt het EU-Hof op vragen van een Belgische rechter.

4 EU-Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel in goederen; ruimtelijke ordening niet zonder meer uitgesloten van de dienstenrichtlijn

De detailhandel in schoenen en kleding is een dienst in de zin van de EU-Dienstenrichtlijn. Het hoeft daarbij niet te gaan om grensoverschrijdende situaties. Voor beperkingen daarvan in bestemmingplannen moet een steekhoudende rechtvaardiging bestaan. Dat antwoordt het EU-Hof op vragen van de Raad van State.

5 EU-dienstenrichtlijn niet van toepassing op leges voor aanleg telecomkabels

De heffing van leges die telecombedrijven moeten betalen voor gemeentelijke instemming met graafwerkzaamheden voor kabelaanleg valt onder de EU-Machtigingsrichtlijn en niet onder de EU-Dienstenrichtlijn. Dat antwoordt het EU-Hof op vragen van de Hoge Raad.

6 Brexit: onderhandelingsrichtsnoeren voor overgangsperiode

Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU kunnen de EU-regels en de internationale overeenkomsten van de EU nog een beperkte periode van kracht blijven. Ook nieuwe regels kunnen van toepassing worden. Maar het VK kan daarover niet meer meebeslissen. Deze boodschap hebben de EU-27 meegegeven aan EU-onderhandelaar Barnier.

7 Kan het VK de Brexit-kennisgeving intrekken?

Naarmate de datum van uittreding van het VK uit de EU nadert, wordt het antwoord op de vraag of het VK zijn verzoek tot uittreding nog kan intrekken steeds actueler. In een rapport van het Europees Parlement wordt gesteld dat het antwoord niet alleen een juridische maar evenzeer een politieke kwestie betreft.

8 Eerste succesvolle burgerinitiatief leidt tot voorstel voor veilig drinkwater

Een nieuw Commissievoorstel als reactie op een EU-burgerinitiatief moet leiden tot verbetering van de kwaliteit en de toegankelijkheid van het drinkwater en de burgers betere informatie verschaffen.

9 Aanscherping gedragscode Eurocommissarissen

Een afkoelingsperiode om nieuwe activiteiten te ontplooien van twee jaar voor oud-commissarissen en van drie jaar voor de Commissievoorzitter, het vermijden van de schijn van belangenconflicten, strengere regels voor de financiële belangen van commissarissen en transparantie over hun reiskosten, en toezicht op dit alles door een nieuw onafhankelijk ethisch comité. Dat zijn de voornaamste elementen uit de nieuwe gedragscode voor de leden van de Europese Commissie.

10 Facebook-gebruikers kunnen in eigen land procederen tegen Facebook

Een Facebook-gebruiker in Oostenrijk mag voor een Oostenrijkse rechter een individuele procedure beginnen tegen Facebook Ireland. Als belangenbehartiger van rechten van andere consumenten kan hij zich echter niet op dit recht beroepen om een collectieve procedure te beginnen. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van een Oostenrijkse rechter.