Expertisecentrum Europees Recht

NieuwsoverzichtRSS

Op deze pagina kunt u zoeken in alle nieuwsberichten van het ECER. Standaard ziet u de 200 meest recente nieuwsberichten. Maak uw keuze voor trefwoord of datum om specifiek te zoeken.

1 t/m 10 van 200

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Toestemming abonnee voor opneming in een telefoongids geldt ook voor gidsen in andere lidstaten

Toestemming van een abonnee om opgenomen te worden in een telefoongids dekt tevens gebruik van die gegevens in een andere lidstaat. De bescherming van persoonsgegevens van abonnees kan in de hele Europese Unie op dezelfde wijze worden gewaarborgd. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

2 Collecteren voor Tamiltijgers terecht verboden door EU-terrorismelijst

Ook handelingen van strijdkrachten tijdens een gewapend conflict in de zin van het internationale humanitaire recht kunnen „terroristische daden” vormen. Het feit dat de activiteiten van de Tamiltijgers handelingen van strijdkrachten kunnen vormen, leidt niet tot ongeldigheid van de plaatsing van die organisatie op de bevriezingslijst. Dat antwoordt het EU-Hof op vragen van de Raad van State.

3 Kabinet blijft inzetten op coalities met gelijkgestemden in EU-besluitvormingsproces

In bilaterale contacten met andere EU-lidstaten kan de effectiviteit van de Nederlandse positie worden vergroot door nauwe samenwerking tussen de departementen, het postennetwerk, de permanente vertegenwoordiging bij de EU en de Tweede Kamer. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

4 EU-Hof stelt voorwaarden aan verbod hoofddoek op het werk

Een interne regel van een onderneming die het zichtbaar dragen van een politiek, filosofisch of religieus teken verbiedt, vormt geen directe discriminatie. Als een dergelijke regel niet bestaat, kan de wil van een werkgever om rekening te houden met de wensen van een klant om de diensten van die werkgever niet langer te laten verrichten door een werkneemster met een islamitische hoofddoek, worden beschouwd als discriminatie.

5 Kabinet steunt Commissie in rechtsstaatdialoog met Polen

Het kabinet volgt de rechtsstatelijke ontwikkelingen in Polen op de voet en met aanzienlijke zorg. Het steunt de Europese Commissie in de dialoog met Polen over de “systemische bedreiging van de rechtsstaat”, die samenhangt met het effectief functioneren van het Constitutioneel Hof. Dat antwoordt het kabinet op vragen uit de Tweede Kamer.

6 De afgifte van een humanitair visum valt onder het nationale recht van de lidstaten

Het EU-recht verplicht de lidstaten niet om een humanitair visum af te geven aan personen die zich naar hun grondgebied willen begeven met de bedoeling asiel aan te vragen. Lidstaten zijn vrij om dit te doen op grond van hun nationale recht. In het Unierecht worden enkel de procedures en voorwaarden vastgesteld voor de afgifte van visa voor de doorreis over het grondgebied van de lidstaten of een voorgenomen verblijf op het grondgebied van de lidstaten van ten hoogste 90 dagen. Dat antwoordt het EU-Hof op vragen van een Belgische rechter.

7 Commissie presenteert Witboek over de toekomst van Europa

Het Witboek over de toekomst van Europa is de bijdrage van de Commissie aan de Top van Rome over de 60ste verjaardag van de Europese verdragen op 25 maart 2017. In het Witboek worden de belangrijkste uitdagingen en kansen voor Europa in de volgende tien jaar uiteengezet. Het bevat vijf scenario's voor de manier waarop de Unie in de periode tot 2025 zou kunnen evolueren.

8 Geen beroep bij EU-rechter tegen EU-Turkije verklaring over migratie

Tegen de verklaring EU-Turkije tot oplossing van de migratiecrisis kan bij het EU-Gerecht geen beroep worden ingesteld. Deze verklaring is namelijk niet vastgesteld door een van de EU-instellingen, maar door de lidstaten. Dat heeft het EU-Gerecht bepaald in een procedure van drie asielzoekers.

9 Commissie stelt aanpassing comitologieprocedure voor

De Commissie heeft een voorstel gepresenteerd om de beroepsfase van de comitologieprocedure aan te passen. Met het voorstel wil de Commissie bredere politieke verantwoordelijkheid en eigenaarschap van lidstaten over politiek gevoelige uitvoeringshandelingen verzekeren.

10 Een Spyder is een auto

De invoerrechten van een flinke gemotoriseerde driewieler moeten worden berekend als voor een auto en niet als voor een motorfiets. Dit heeft het Hof verduidelijkt naar aanleiding van vragen van de Hoge Raad.