Totstandkoming Wijzigingsprotocol belastingverdrag met Tsjechië

Op 15 oktober 2012 is te Praag tot stand gekomen: het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.

Het Protocol is nog niet in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Protocol alleen voor het Europese deel van Nederland gelden.

Klik hier voor alle gegevens over het Protocol in de Verdragenbank.