* Verplichte velden

Paspoortaanvraagformulier

1 Gegevens aanvrager

telefoonnummer

email adres

datum aanvraag

(indien van toepassing: naam vóór het huwelijk / geregistreerd partnerschap)

(Voornamen voluit)

(bij tijdelijk verblijf hier te lande, het adres invullen waar u de eerstkomende tijd bereikbaar bent)

1 = man, 2 = vrouw, 3 = onbekend

in cm

Burger Service Nummer

2 Gegevens huidige paspoort(en) / identiteitskaart

3 Eventueel bijschrijven partner

1 = echtscheiding, 2 = overlijden, 3 = ontbinding, 4 = beëindiging, 5 = anders

4 Vragen over uw nationaliteit

1 = geboorte, 2 = naturalisatie, 3 = optie 4 = anders

1 = geboorte, 2 = huwelijk, 3 = naturalisatie, 4 = anders

1 = nee, 2 = ja

5 Als u niet in Nederland woont, altijd vragen 5.1 t/m 5.6 invullen

6 Ondertekening

Ik, ondergetekende, verklaar hiermee uitdrukkelijk dat bovenstaande gegevens naar waarheid door mij zijn verstrekt en dat de ingeleverde foto’s mij voorstellen. Ik verklaar hiermee tevens uitdrukkelijk dat ik het Nederlanderschap niet heb verloren door vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit, dan wel op enige andere wijze mij bekend, zodat ik naar mijn beste weten de Nederlandse nationaliteit bezit.

Met de ondertekening van dit formulier stem ik ermee in dat mijn gegevens kunnen worden verstrekt aan andere overheidsinstanties ten behoeve van de vaststelling van de nationaliteit en identiteit voor de afgifte van een reisdocument.

Ik stem ermee in dat alle eventuele correspondentie over deze aanvraag wordt verstuurd naar het door mij op de eerste pagina van het aanvraagformulier opgegeven e-mailadres.

Ik ben ermee bekend dat betaalde leges niet worden gerestitueerd.

Indien deze aanvraag betrekking heeft op een minderjarige dient iedere gezaghebbende door ondertekening van dit formulier te verklaren dat hij/ zij toestemming geeft voor de gevraagde handeling.