Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

25 april 2017 Een directeur die strafrechtelijk wordt vervolgd voor BTW-fraude waarvoor zijn vennootschap eerder een fiscale boete heeft gekregen, kan zich niet beroepen op het verbod op dubbele bestraffing in het EU-Handvest Gondrechten. Het gaat immers niet om dezelfde persoon. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van een Italiaanse rechter.

24 april 2017 Voor de behandeling van een leningaanvraag mogen kredietinstellingen een aanvullend identiteitsbewijs, zoals een kopie van het paspoort of de verblijfsvergunning, verlangen van personen die volgens hun rijbewijs niet geboren zijn in een lidstaat van de EU of van de Europese Vrijhandelsassociatie.

Kalender

23 mei 17

EU-handelsakkoord met Singapore

ECER-lunchbijeenkomst over het komende advies van het EU-Hof over het EU-handelsakkoord met Singapore. Moet de EU dit veelomvattende verdrag samen met de lidstaten sluiten of kan zij dat zelfstandig doen? Het advies van het EU-Hof is bindend en kan ook van belang zijn voor andere "nieuwe generatie" handelsakkoorden, zoals met Canada (CETA) en de VS (TTIP). Klik voor meer info en programma. Aanmelden kan vanaf nu.