Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

18 januari 2017 Een uitdraai uit een databestand die niet met de beschikbare zoekmachine kan worden gemaakt, is geen “bestaand document” in de zin van de Eurowob. De Eurowob dwingt niet tot het creëren van een nieuwe zoektool om de gevraagde gegevens uit het databestand te halen. Dat heeft het EU-Hof geoordeeld.

18 januari 2017 De inwerkingstelling van het rechtsstaatmechanisme van de Europese Commissie na ontwikkelingen in Polen maakt duidelijk hoezeer het nodig is om de rechtsstaat hoog op de agenda te houden. Het kabinet wil toewerken naar een meer structurele en effectievere benadering. Dat schrijft het kabinet aan het parlement.