Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

22 september 2016 Dit zei de voorzitter van de Europese Commissie Juncker in zijn State of the Union-speech. Hij benadrukte de kernwaarden van de Unie, en spoorde alle partijen – het Europees Parlement, de Raad, regelingsleiders en nationale parlementen – aan hun verantwoordelijkheid te nemen, en op te houden met jaloers te zijn op elkaar. Verder maakte Juncker een enkele voorstellen van de Commissie bekend.

16 september 2016 Een winkelier die het publiek gratis wifi biedt, is niet aansprakelijk voor inbreuken op het auteursrecht door een gebruiker. Een wifi-aanbieder kan wel het bevel worden opgelegd om zijn netwerk te beveiligen met een wachtwoord om die inbreuken te beëindigen of te voorkomen. Dat is het antwoord van het EU-Hof op vragen van een Duitse rechter.

Kalender

4 okt 16

Inzicht in Europees recht

In het nieuwe Inzicht in Europees recht congres staat de Praktijkgroep EU en Mededinging van Pels Rijcken stil bij enkele actuele ontwikkelingen die van groot belang zijn voor de dagelijkse praktijk. Datum: 4 oktober 13:30 - 16:30

11 okt 16

Lost in Translation?

Op dinsdag 11 oktober 2016 organiseert het ECER van 15:00 – 17:00 uur een seminar over vertaalverrassingen in de praktijk bij de toepassing en uitleg van EU-wetgeving. We gaan met name in op de rol van de EU-wetgever en de uitleg van het EU-Hof. U kunt zich nu aanmelden.