Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

17 oktober 2017 Op de rechtstreekse werking van bepalingen van een EU-richtlijn kan een beroep worden gedaan tegenover een private organisatie die door de overheid is belast met een taak van algemeen belang ter uitvoering van die richtlijn en die daartoe over bevoegdheden beschikt die verder gaan dan wat normaal is tussen particulieren. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van een Ierse rechter.

16 oktober 2017 Op 19 en 20 oktober zal door de Europese Raad moeten worden vastgesteld of er voldoende voortgang is geboekt in de onderhandelingen tussen de EU-27 en het VK over zijn terugtrekking. Dat is de voorwaarde om over de toekomstige relatie te kunnen onderhandelen. Volgens EU-onderhandelaar Barnier en het Europees Parlement is die voortgang tot nu toe onvoldoende.