Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

17 februari 2017 De Commissie heeft een voorstel gepresenteerd om de beroepsfase van de comitologieprocedure aan te passen. Met het voorstel wil de Commissie bredere politieke verantwoordelijkheid en eigenaarschap van lidstaten over politiek gevoelige uitvoeringshandelingen verzekeren.

17 februari 2017 De invoerrechten van een flinke gemotoriseerde driewieler moeten worden berekend als voor een auto en niet als voor een motorfiets. Dit heeft het Hof verduidelijkt naar aanleiding van vragen van de Hoge Raad.

Kalender

7 mrt 17

ECER-seminar over staatssteun

De nieuwe Handreiking staatssteun, actuele ontwikkelingen en staatssteunkwesties bij tax rulings zullen aan bod komen. Een informatieve middag waarna u naar huis gaat met nieuwe inzichten en veel praktische tips.

4 apr 17

The impact of EU law on national private law

The Business & Law Research Centre (OO&R) and the Centre for Professional Legal Education (CPO) of the Radboud University Nijmegen organise an international conference on The impact of EU law on national private law.