Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

31 mei 2017 De leges die telecombedrijven moeten betalen voor gemeentelijke instemming met de randvoorwaarden waaronder graafwerkzaamheden mogen plaatsvinden, vallen buiten het bestek van de Europese Dienstenrichtlijn. Daarentegen is de detailverkoop van goederen een dienst in de zin van de Dienstenrichtlijn. Dat adviseert advocaat-generaal Szpunar het EU-Hof te antwoorden op vragen van de Hoge Raad en de Raad van State.

31 mei 2017 Personen of entiteiten die ten onrechte op een EU-sanctielijst zijn geplaatst kunnen recht hebben op schadevergoeding. Dat heeft het EU-Hof bepaald in het beroep van een Iraanse onderneming tegen de Raad. In de omstandigheden van deze zaak vloeide de onrechtmatigheid voort uit het niet onderbouwen van de plaatsing op de lijst met bewijs.