Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

19 februari 2018 Een kleinere Commissie waarin niet langer alle lidstaten een commissaris hebben. Een dubbelfunctie voor de voorzitter van de Commissie en van de Europese Raad. Een vervolg op het systeem van Spitzenkandidaten voor de functie van voorzitter van de Commissie. En sympathie voor het systeem van transnationale kieslijsten voor het Europees Parlement. Deze ideeën draagt de Commissie aan voor de informele bijeenkomst van de leiders van de EU.

9 februari 2018 De Amsterdamse kortgedingrechter vraagt het EU-Hof wat de gevolgen van de Brexit zijn voor het EU-burgerschap van Britse onderdanen. Dat is de uitkomst van een kort geding dat een groep in Nederland wonende Britten had aangespannen tegen de Nederlandse Staat en de gemeente Amsterdam.