Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

13 december 2017 Nederland voegt zich bij Oostenrijk in de zaak die bij het EU-Hof is aangespannen tegen de Duitse tolplannen voor personenauto’s. De ministerraad heeft daarmee op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ingestemd.

11 december 2017 De strenge sancties van de Internationale Schaatsunie voor wie deelneemt aan wedstrijden zonder toestemming van de ISU, zijn in strijd met de kartelwetgeving van de EU. De ISU moet deze regels nu veranderen. Dat heeft de Europese Commissie bepaald.