Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

8 augustus 2017 Een inreisverbod voor een illegaal verklaarde persoon gaat pas in wanneer de persoon het land ook daadwerkelijk heeft verlaten. Dit heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van de Hoge Raad.

4 augustus 2017 Het doorlaten en gedogen van doorgang van vluchtelingen door een lidstaat naar een buurlidstaat kan niet worden aangemerkt als de verstrekking van een visum. In die situatie is nog steeds sprake van illegale grensoverschrijding. De lidstaten waar de asielzoekers als eerste de EU binnen zijn gekomen, blijven volgens het EU-Hof ook bij een grote toestroom van derdelanders, verantwoordelijk voor de aanvragen van internationale bescherming.