Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

15 maart 2017 Toestemming van een abonnee om opgenomen te worden in een telefoongids dekt tevens gebruik van die gegevens in een andere lidstaat. De bescherming van persoonsgegevens van abonnees kan in de hele Europese Unie op dezelfde wijze worden gewaarborgd. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

15 maart 2017 Ook handelingen van strijdkrachten tijdens een gewapend conflict in de zin van het internationale humanitaire recht kunnen „terroristische daden” vormen. Het feit dat de activiteiten van de Tamiltijgers handelingen van strijdkrachten kunnen vormen, leidt niet tot ongeldigheid van de plaatsing van die organisatie op de bevriezingslijst. Dat antwoordt het EU-Hof op vragen van de Raad van State.