Expertisecentrum Europees Recht

Verdrag van Lissabon

Het Verdrag van Lissabon is totstandgekomen in 2007 en in werking getreden op 1 december 2009. Het Verdrag van Lissabon wijzigde het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Het laatste verdrag heet voortaan: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
Via het linkermenu vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

  • de verdragsteksten/ geconsolideerde versies van de verdragen
  • De nationale goedkeuringsprocedure en overige informatie aan het Parlement
  • Parlementaire behandeling naar onderwerp: het ECER biedt u een overzicht naar onderwerp van de parlementaire behandeling van het Verdrag van Lissabon.
  • Een speciale pagina over bevoegdheden van de Eerste en Tweede Kamer ten aanzien van EU-wetgevingsvoorstellen
  • IGC: de officiĆ«le stukken die in het kader van de IGC zijn uitgewisseld
  • EU-Grondwet: dit onderdeel geeft toegang tot de officiĆ«le stukken die tijdens de totstandkoming zijn uitgewisseld en de Nederlandse kamerstukken daarover.